8/11/07

Nova energia DIGITAL

.
Des de l'1 de novembre s'han incorporat al Francisca Castellón Fuentes com a agent dinamitzadora digital d'entitats, i Iolanda Parra Garcia com a dinamitzadora d'eines web 2.0 i continguts digitals, dins del projecte "Sant Feliu On Line: alfabetització digital de la ciutat II", subvencionat per la Generalitat de Catalunya.Francisca promoura, fins al juny de 2008, l’alfabetització digital, la presència i participació activa i la generació de continguts a Internet de les entitats de Sant Feliu.
.
Iolanda impulsarà, fins al juny de 2008, l’alfabetització digital, l’ús d’aplicacions amb filosofia web 2.0, tan a nivell corporatiu com social, fomentat així la presència i participació activa així com la generació de continguts a Internet de la ciutadania de Sant Feliu.
.
En properes entrades d'aquest blog ja us aniran explicant les seves feines.
.
Per cert, en el marc d'aquesta mateixa subvenció està prevista l'elaboració d'un DOCUMENTAL sobre la fractura digital a Sant Feliu amb la pròpia participació i presència dels alumnes.

.
Bona sort a totes dues!