13/1/10

L'Oficina Virtual de Tràmits (OVT)

L'Oficina Virtual de Tràmits és un portal que agrupa més de 1.000 tràmits que els ciutadans i les empreses poden fer a través de la Generalitat. Amb aquest nou lloc web s'aconsegueix agrupar els diferents tràmits de la Generalitat que estaven dispersos en diversos webs i plataformes.


Actualment, d'aquests 1.000 tràmits se'n poden executar de manera total des del portal 160, xifra que anirà creixent per poder apostar per una major agilització dels tràmits administratius que a vegades resulten tan feixucs.

L'Oficina Virtual de Tràmits s'estructura en dos àrees principals:
  • ciutadania: en aquesta àrea el ciutadà es por identificar mitjançant el DNI electrònic, l'idCAT o el certificat de la Fábrica Nacional de Moneda i Timbre. Alguns dels tràmits que es poden fer en línia són les sol·licituds del títol de família nombrosa, de la reducció del cànon de l'aigua o de la cèdula d'habitabilitat, així com la inscripció a determinades proves educatives per a l'obtenció dels títols corresponents.
  • empreses: Amb aquesta àrea s'ha volgut millorar la competitivitat de les empreses catalanes i la comunicació entre Administració i empresa. Pel que fa als tràmits que poden realitzar les empreses d'entre d'altres trobem l'avís previ d'obres, la comunicació d'accidents de treball amb baixa mèdica o la subscripció als avisos de noves licitacions de projectes de l'Administració Pública.

L'OVT respon a la necessitat de simplificar i agilitzar els tràmits administratius per fer-los més accessibles, personalitzats, transparents i ràpids.