28/6/11

Xarxes socials per a l'auto-ocupació

Diverses xarxes permeten als treballadors autònoms aconseguir nous clients i comunicar-se amb ells


Mentre l'actual crisi amenaça amb mantenir al 20% de la població espanyola en situació de desocupació, noves iniciatives es desenvolupen a la Xarxa, sobretot als països anglosaxons, per recuperar almenys en part l'activitat professional, i fins i tot, oferir adaptació als nous temps. Són les xarxes socials per a treballadors per compte propi, que en lloc de tenir una única ocupació completen un sou amb diferents encàrrecs i facturen en règim d'autònoms en la Seguretat Social. Aquestes noves plataformes han triomfat als seus països d'origen i busquen estendre's a nous mercats.

Espanya, amb la seva elevada taxa de professionals i joves qualificats en atur, pot ser una destinació idònia per a les noves versions d'aquestes plataformes. A diferència de les tradicionals borses de treball on line, a les quals la crisi ha afectat de forma severa, les noves plataformes posen l'accent en el vessant social de la comunicació entre empresa i professional. Faciliten el contacte i procuren no mitjançar ni controlar les ofertes i demandes, sinó que actuen de mer suport. Algunes fins i tot possibiliten l'emissió de factures i el cobrament de les mateixes.


D'altra banda, no prometen ocupacions fixes, sinó que són més aviat taulers d'anuncis web i amb molt accent social, que pretenen que tant qui busca a algú per realitzar un encàrrec, com el professional que s'ofereix, es trobin amb rapidesa i arribin a un acord sense massa problemes. Sovint, són treballs de durada prefixada i preu estipulat que una empresa vol subcontractar. Els preus s'acorden en la negociació entre les parts interessades.

Més informació