6/6/11

YouTube incorpora l'opció de propietat intel·lectual Creative Commons

A partir d'ara, YouTube afegeix a les seves opcions d'edició el botó Creative Commons (CC), això farà que un vídeo estigui sota la llicència Creative Commons, que, encara que té sis tipus de llicències, Youtube ho ha reduït a una sola: l'obligació de presentar l'enllaç de l'autor i l'autorització expressa d'ús del material per a finalitats comercials.
L'autoria del vídeo original només apareixerà si l'internauta activa el botó "more" es diferencia del copyright en què mentre en aquest figura "tots els drets reservats", amb CC es reserven "alguns drets", aquells que marca expressament l'autor segons la seva destinació o aprofitament, donant més flexibilitat per a sectors educatius i benèfics.
Informació extreta de: www.elpais.com