8/6/11

20 coses que he après d'Internet i els navegadors

El famós llibre de Google “20 things I learned about browsers and the web” ja s'ha traduït a 15 idiomes i entre aquests tenim una versió en espanyol. El llibre està dividit en 19 capítols, en els quals s'expliquen 19 temes diferents, a més d'un capítol final com a conclusió. Comença parlant de "Què és Internet?" per després entrar a explicar temes com la computació en núvol, aplicacions web, llenguatges de programació web, navegadors, privacitat o seguretat.

Amb aquest llibre interactiu, que es pot trobar a 20thingsIlearned.com, tracta de fer arribar a la majoria dels usuaris que no tenen amplis coneixements d'informàtica o d'internet, unes nocions bàsiques de com funciona la web per la qual estan navegant diàriament.

Així que per als nostres lectors i seguidors, visiteu aquesta web i amb nosaltres aprengueu la resta
: Telecentre PuntTIC 93 6666081