2/6/11

Renda 2010 amb IDCAT

La declaració de la Renda es pot realitzar amb el vostre certificat digital. Per poder realitzar l’acció, fem els següents passos:
  • Descarregar el programa PADRE des del web de l’Agència Tributària
  • Un cop instal·lat, fer servir l’idCAT per descarregar les vostres dades personals, fiscals i cadastrals de forma ràpida i segura.
  • Revisar les dades i completar aquells elements que no s’emplenen automàticament, com poden ser les deduccions per compra de vivenda habitual o plans de pensions.
  • Enviar la declaració fent servir el certificat per identificar-vos i signar-la.
A part d’aquest tràmit, es poden realitzar 11.310 més en les 849 administracions públiques que posen a disposició dels ciutadans tràmits telemàtics a través de les seves pàgines web. Consulteu-los tots a www.catcert.cat/usos.
El termini per sol·licitar un esborrany de la declaració i confirmar-lo comença el 4 d'abril, i finalitza el 27 de juny (si és ingressar) o el 30 de juny (si és a retornar).
El termini per presentar la declaració comença el 3 de maig, i finalitza el 27 de juny (si és a ingressar) o el 30 de juny (si és a retornar).
Informació extreta de: www.catcert.cat