El bloc de Sant Feliu On Line
El Projecte de Sant Feliu On Line
Oferta formativa de Sant Feliu On Line
Contacta amb Sant Feliu On Line
Punt TIC Palau Falguera
Horaris
Noticies del centre YUZZ Sant Feliu

19/9/11

Comencen les inscripcions per al nivell 3 de l’ACTIC al TelecentreEl proper 30 de setembre s’obriran les inscripcions per presentar-se a l’examen del nivell 3 (avançat) de l’Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (ACTIC). El nivell avançat de l’ACTIC capacita el ciutadà per innovar, compartir coneixements i donar suport en l’ús de les TIC. Així mateix, garanteix que l’aspirant té un coneixement avançat en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) davant qualsevol empresa o administració pública i el seu caràcter especialitzat pot ser molt útil a l’hora d’avaluar les aptituds d’una persona per ocupar un lloc de treball amb unes característiques específiques. Creiem que ens pot ser útil per a la nostra feina?

Les diverses combinacions de les cinc competències (tractament de la informació escrita; de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment; de la informació numèrica; de les dades; presentació de continguts) a triar per l’aspirant permeten l’adaptació a les diferents necessitats de selecció de personal a les empreses i administracions públiques.

La prova d’avaluació es farà al Telecentre Punt TIC Palau Falguera o en qualsevol dels centres col•laboradors ACTIC de Catalunya. L’aspirant es pot avaluar, si ho desitja, de totes cinc competències, a partir d’única una sol•licitud i taxa. La prova es fa en una o dues sessions, segons les competències que calgui avaluar, i el certificat s’obté en el moment en què s’aproven dues competències. Aquest certificat és acumulatiu, ja que s’hi afegeixen les competències que es vagin acreditant.