19/9/11

Comencen les inscripcions per al nivell 3 de l’ACTIC al TelecentreEl proper 30 de setembre s’obriran les inscripcions per presentar-se a l’examen del nivell 3 (avançat) de l’Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (ACTIC). El nivell avançat de l’ACTIC capacita el ciutadà per innovar, compartir coneixements i donar suport en l’ús de les TIC. Així mateix, garanteix que l’aspirant té un coneixement avançat en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) davant qualsevol empresa o administració pública i el seu caràcter especialitzat pot ser molt útil a l’hora d’avaluar les aptituds d’una persona per ocupar un lloc de treball amb unes característiques específiques. Creiem que ens pot ser útil per a la nostra feina?

Les diverses combinacions de les cinc competències (tractament de la informació escrita; de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment; de la informació numèrica; de les dades; presentació de continguts) a triar per l’aspirant permeten l’adaptació a les diferents necessitats de selecció de personal a les empreses i administracions públiques.

La prova d’avaluació es farà al Telecentre Punt TIC Palau Falguera o en qualsevol dels centres col•laboradors ACTIC de Catalunya. L’aspirant es pot avaluar, si ho desitja, de totes cinc competències, a partir d’única una sol•licitud i taxa. La prova es fa en una o dues sessions, segons les competències que calgui avaluar, i el certificat s’obté en el moment en què s’aproven dues competències. Aquest certificat és acumulatiu, ja que s’hi afegeixen les competències que es vagin acreditant.