2/9/11

Què és la fractura digital?


  • La Fractura Digital és una expressió que fa referència a la diferència socioeconòmica entre aquelles comunitats que tenen accés a Internet i aquelles que no, es tracta d’una qüestió d’abast polític i social.
  • Aquest concepte també fa referència a les diferències que hi ha entre grups de gent segons la seva capacitat pe a utilitzar les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) de forma eficaç, degut als diferents nivells d’alfabetització i capacitat tecnològica.
  • També s’utilitza en alguns casos per anomenar les diferències entre aquells grups que tenen accés a continguts digitals de qualitat i aquells que no.