26/9/11

Què és un Punt TIC? Qui som, què fem

El Punt Tic Palau Falguera és un espai públic dotat amb 12 ordinadors, on hi ha l’opció de connectar-se a Internet o qualsevol consulta relacionada amb les Noves Tecnologies.
Compta amb altres equipaments necessaris per accedir al món informàtic: impressores, escànners i Wifi, webcam, lectors DNI-e...
La dinamitzadora del telecentre guia, ajuda i dóna suport als usuaris per resoldre tots els seus dubtes informàtics.
Som una xarxa única, integrada per diferents centres, espais i punts que tenen en comú la posada a disposició de la ciutadania que els envolta d'un equipament i del personal necessari per accedir a les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) i dinamitzar el seu entorn.
La missió de la xarxa és oferir un punt d'accés a les TIC obert a tothom, que dinamitzi el seu entorn, d'una banda, i d'una altra, detectar les necessitats socials i empresarials del territori, per promoure l'adquisició del coneixement i la divulgació dels avantatges de l'ús de les TIC entre la ciutadania, administracions locals, entitats i empreses.